Privacy verklaring

Privacy Statement

Bodegas triple A hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Bodegas Triple A gevestigd te Stroinksbleekweg 23, 7523 ZK Enschede, kvk-nummer: 73615056.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld door Bodegas Triple A.  Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening en uitvoering van een afspraak of overeenkomst waarbij u als klant van Bodegas Triple A betrokken bent.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om goederen bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Telefonisch contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is voor de dienstverlening;
 • Het aanmaken van een account op het besloten gedeelte van onze website;
 • Het informeren over onze dienstverlening en producten;
 • Het verzenden van een nieuwsbrief;
 • Het verzenden van informatie over acties en/of reclame.
  De persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

Toegang tot het besloten gedeelte van de website

De toegang tot deel van de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Als klant van Bodegas Triple A of als gebruiker namens een klant van Bodegas Triple A kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website. U bent zelf verantwoordelijk voor het discreet gebruiken van de gebruikersnaam en wachtwoord en dat de gebruiker bevoegd is deze te gebruiken. Wanneer u misbruik vermoedt door onbevoegdheden stelt u Bodegas Triple A zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.

Nieuwsbrief

Wij bieden onze klanten een nieuwsbrief om deze te informeren over nieuws van onze organisatie, over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Wij maken gebruik van Mailcamp voor het versturen van onze nieuwsbrief. Mailcamp is een email marketing provider. Deze houdt een database bij van mailadressen. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Bodegas Triple A word u toegevoegd aan de database van Mailcamp. De email-beheer en verzendservice van Mailcamp maakt gebruik van zogenaamde web beacons. Deze beacons houden bij wie de emails opent en wanneer. Daarnaast kunnen clicks op links in e-mails worden gemeten.

Opt-out: schrijf u uit door op de unsubscribe link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@bta-wijn.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren, hierbij nemen we de wettelijke termijnen in acht.

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over onze dienstverlening en de privacyverklaring zelf, kunt u een bericht mailen naar: info@bta-wijn.nl.