Bestellen & Levering

Bestellen en Leveren zakelijke klanten

Bestellen en leveren zakelijke klanten

Bestellingen kunt u naast onze webhop ook doorgeven aan uw account manager, aan de afdeling verkoop binnendienst per telefoon of email onder vermelding van de artikelcode. De laatste vier cijfers van deze code betreffen het jaartal van de wijn.

Verkoop binnendienst

Telefoon 0681019327
e-mail verkoop@bta-wijn.nl

Bestellingen ontvangen voor 11:00 zullen de eerst volgende dag geleverd wordt, of indien anders afgesproken op vaste leverdagen.

Alle prijzen voor zakelijke klanten is exclusief BTW.

Franco leveringen bij bestellingen van minimaal 120 flessen (0,75) of een totaal factuurbedrag van € 375,00 exclusief BTW. Bij lagere aantallen of een lagere factuurwaarde dan hierboven genoemd wordt er een bijdrage van €13,75 in rekening gebracht als verzendkosten.

Goederen welke na schriftelijke toestemming onzerzijds worden geretourneerd, zullen als regel gecrediteerd worden onder aftrek van de gemaakte distributiekosten. Alleen courante wijnen in originele verpakking worden geaccepteerd. Retourzendingen zonder schriftelijke toestemming kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Bij eventuele klachten of schade verzoeken wij u ons hiervan binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte te brengen onder vermelding van het ordernummer.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of via automatische incasso. Assortiment, prijzen en jaargangen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Alle noteringen zijn onder voorbehoud van prijsmutaties en zetfouten. Bij het verschijnen van deze prijscatalogus komen alle vorige noteringen te vervallen.

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Enschede. Een uittreksel hiervan is op aanvraag verkrijgbaa